top of page

Integritetspolicy 

- GDPR &

cookiesanvändning

Cookiesanvändning

En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare. Första gången du besöker sidan blir du informerad om att vi använder oss av cookies.

Vi använder cookies på vår sida för att mäta besökstrafiken till hemsidan genom tjänsten Google Analytics.  En cookie är en textfil som automatiskt sparas i din dator när webbplatsen besöks. Vid nästa besök så vet den att du varit där tidigare. Cookies kan inte användas till att identifiera personer som använder sidan, utan endast för att få statistik om deras aktivitet på den.

Om du inte vill acceptera cookies, kan du ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar cookies eller så att du informeras om att en webbsida använder sig av cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Genom att ange i webbläsaren att den ska ta emot cookies anses besökaren samtycka till användningen.

Om besökaren inte samtycker ska denna funktion i webbläsaren stängas av. Om cookie-funktionen stängs av kommer dock inte webbsidan att kunna utnyttjas till fullo.

Du kan även via din webbläsare radera tidigare lagrade cookies. I webbläsarens hjälpsidor kan du läsa mer om hur du går till väga.

Din integritet är viktig för Värmekällan i Sverige AB och vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Genom denna policy informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Genom att besöka vår hemsida godkänner du vår integritetspolicy.

 

Sammanfattningsvis så behandlar och sparar vi personuppgifter i huvudsyfte för faktureringsändamål och strävar alltid efter att ej spara fler uppgifter eller längre än nödvändigt.

Personuppgiftsansvarig
Värmekällan i Sverige AB, org.nr. 556818-7875, Landågatan 4, 573 40 Tranås, är personuppgiftsansvarig för och behandlar de personuppgifter du lämnar till oss. Det gäller t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Insamling av personuppgifter
Värmekällan i Sverige AB samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från den registrerade. Vi kan även behandla information om dig som inhämtats från tredje part t.ex. adressregister.

Syfte med behandlingen

Värmekällan i Sverige AB behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullgöra eller ingå avtal med dig som kund. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla de lagar som efterfrågas gällande t.ex bokföring och säkerhet. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund.

Exempel på personuppgifter vi behandlar:

  • Namn

  • Adress

  • E-mail

  • Telefonnummer

  • Faxnummer

  • Födelsedatum

  • Fotografier

  • Kontonummer och andra bankrelaterande uppgifter

  • Uppgifter du registrerat självmant och frivilligt uppger vid t.ex. ansökan eller intresseanmälan för anställning

  • Innehåll du själv publicerar

 

För dessa syften kommer personuppgifter lagras, sparas och bearbetas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot den berörda och leverera tjänster, administrera avtalsrelationer och ge kundservice.

Hantering av personuppgifter
Värmekällan i Sverige AB kan komma att behandla kunder och leverantörers kontaktpersoners personuppgifter samt övriga intressenters uppgifter för ovan angivna ändamål. Sådana uppgifter utgörs av namn, adress, e-postadress, befattning, och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av våra tjänster samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer. Ditt personnummer kan också komma att behandlas för det fall ditt bolag är en enskild firma.

 

Tillgång till personuppgifterna
Värmekällan i Sverige AB lagrar personuppgifterna lokalt och uppgifterna används endast inom vår egen verksamhet. Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Värmekällan i Sverige AB säljer eller vidarebefordrar aldrig dina personuppgifter till någon utomstående för direktmarknadsföringsändamål. Värmekällan i Sverige AB överför heller inte personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES-området.

Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Uppgifter som behövs för bokföringsändamål sparas i minst sju år, i enlighet med bokföringslagen.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära att få uppgift om de personuppgifter som Värmekällan i Sverige AB behandlar om dig. Du har närsomhelst rätt att begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att dina personuppgifter ska raderas, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter samt rätt till överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Vid återkallande av samtycke kommer vi då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan görs skriftligen till bolaget via ovan angiven adress. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se https://www.datainspektionen.se/.

 

Trygg behandling av personuppgifter

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi värnar om din integritet och använder säkerhetssystem som skyddar mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Ändringar av Integritetspolicyn
Värmekällan i Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om det görs ändringar i Integritetspolicyn kommer det ej att publiceras på vår hemsida men kan enkelt begäras via info@varmekallan.se. Du rekommenderas därför kontakta oss om du är osäker på innehållet i vår policy eller om det skett ändringar i policyn.

Ansvar
Vi är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

 

Tranås den 25 maj 2018

bottom of page